gemNiet te bezoeken

A.H. Kooistrastraat 140
2441 CP Nieuwveen

2441CP140 1Het gebouw is van 1937.
Het was in feite een complex van gemeentehuis, brandweerkazerne (de “garage” op hetzelfde terrein) en de twee woonhuizen ernaast voor bewoning door de burgemeester (destijds Johannes Arnoldus Bakhuizen) en de gemeentesecretaris (J.J. Roovers).

Dit geheel is gebouwd onder invloed van de Amsterdamse en Delftse School-architectuur.
Boven de entree is aan siersmeedwerk een lamp gehangen en hierboven bevindt zich het wapen van de toenmalige gemeente Nieuwveen.

Na de Tweede Wereldoorlog is het gemeentehuis is het gemeentehuis aan de achterzijde vergroot in dezelfde vorm en
architectuur. De steunberen in de zijgevel markeren de oorspronkelijke grootte.

Na de fusie van de gemeenten Nieuwveen en Zevenhoven in 1991 tot de toenmalige Gemeente Liemeer, is een nieuw
gemeentehuis gebouwd: Teylersplein Nieuwveen.

Tegenwoordig is er het kantoor van Ondernemers Pers Nederland B.V. gevestigd.