Niet te bezoeken

Hogedijk 8A
2461 GT Korteraar

2461GT8a 1Het oorspronkelijke stoomgemaal Nieuwkoop in Korteraar werd in 1894 gebouwd naar een ontwerp van de in die tijd bekende W.C. en K. de Wit.
Sinds dat jaar zorgt dit gemaal voor droge voeten in de droogmakerij, genaamd de Nieuwkoopse en Zevenhovense Polder.

In 1921 werd het gemaal ontstoomd en sindsdien werden pompen en motoren regelmatig, afhankelijk van de noodzaak en de stand van de techniek op dat moment, vervangen.

Na een felle brand in augustus 2002 was het gemaal niet meer bruikbaar. 
In 2003 besloot het bestuur van waterschap De Oude Rijnstromen, de rechtsvoorganger van Rijnland het gemaal, met behoud van het historische karakter, te herbouwen. In mei 2004 kon het gemaal, nu uitgerust met twee elektrisch aangedreven horizontale schroefpompen, weer in bedrijf genomen worden.