Niet te bezoeken

Oostkanaalkade 2
2461 GA Ter Aar

2461GA2 1Zaalkerkje met klokkentorentje aan de voorzijde. De gevels zijn gedecoreerd met neo-renaissancistische ornamenten. De zijgevels zijn voorzien van steunberen, lisenen, friezen en spaarvelden en zijn opgetrokken uit rode bakstenen in kruisverband. Het dak bestaat uit een zadeldak met gesmoorde kruispannen, alsmede een tentdak met zinken dekking en een ijzeren windvaandecoratie.