Niet te bezoeken

Oude Nieuwveenseweg 111-113
2441 CT Nieuwveen

2441CT111 1Waar eerder de houtzaagmolen ‘Angenieta’ had gestaan werd in 1905 de coöperatieve maalderij "Ons Belang" opgericht. Dit bedrijf diende vooral ter ondersteuning van de activiteiten van plaatselijke agrariërs. Zij kochten via de coöperatie gezamenlijk graan en veevoeders in. In het pand van "Ons Belang" werden twee koppels maalstenen geplaatst. Het gebouw lag in die tijd erg gunstig aan de Ringsloot waardoor een laad- en loskade kon worden gerealiseerd achter het pand. ‘Ons Belang’ voorzag duidelijk in een behoefte en het bedrijf werd dan ook in 1911 aanzienlijk uitgebreid door er een even groot deel bij te bouwen.

Vanaf 1919 ging men ook handelen in vaste brandstoffen; kunstmest, bestrijdingsmiddelen, smeermiddelen en landbouwwerktuigen. Op het hoogtepunt van zijn bestaan in 1964 had het bedrijf 20 werknemers in dienst. Als gevolg van de toenemende concurrentie werd uiteindelijk gefuseerd met de coöperatie van de Land en Tuinbouw Bond (L.T.B.). Dat leidde er toe dat het bedrijf in Nieuwveen werd gesloten. Het pand werd in 1970 van de hand gedaan, waarna het elektro­technisch installatiebureau Homan zich in het gebouw vestigde.

In 1987 werd "Ons Belang" gerenoveerd en omgebouwd tot een bedrijfsverzamelgebouw waarin zich oorspronkelijk zeven bedrijven vestigden. Tussen de beide gevels is een moderne glazen verbinding met ingangspartij aangebracht. Het is nu een kantoorpand dat voldoet aan alle moderne eisen, maar vele leuke oorspronkelijke details heeft behouden.