gemrijksDeelname 2020 nog niet bekend.

Kerkstraat 45
2441 CC Nieuwveen

2441CC45 1Het monument

Op deze plek zou al in 1306 een houten kerkje met een rieten dak hebben gestaan. In 1559 werd er een hele nieuwe kerk gebouwd. Uit een gravure die destijds van Nieuwveen is gemaakt, blijkt dat dit een imposant grote kruiskerk geweest moet zijn. Rond 1580 komt de kerk in gereformeerde handen. De katholieke wijken uit naar Zevenhoven.

De grote kruiskerk raakte begin 19e eeuw in verval en wordt gesloopt. In 1831 legde de zoon van Pieter Schoenmakers de eerste steen voor het nieuwe kerkgebouw. 25 jaar later wordt er een orgel in de kerk geplaatst. Een heel bijzonder orgel waarvan er maar 32 zijn gebouwd: een zgn. Knipscheerorgel.

2441CC45 2In 2004 is dit orgel dan ook als rijksmonument aangewezen; het enige rijksmonument dat Nieuwveen rijk is.

Onlangs is dit orgel volledig gerestaureerd.

In 1930 is de toren, eigendom van de gemeente, gerestaureerd. De open klokkenstoel is sindsdien verdwenen.

Bij de fusie van de hervormde gemeente en gereformeerde gemeente kreeg de kerk de naam ‘Ontmoetingskerk’.