Waarom hebben de boerderijen Russiche namen

De bouw van de Russische boerderijen heeft alles te maken met het droogmakingsproject "Nieuwkoopse en Zevenhovense Plassen" van de Staten van Holland, waarmee in 1797 begonnen werd. Het heeft tot 1813 geduurd voordat alles droog genoeg was voor verkaveling.

rusOp de eerste veiling werd circa 751 morgen land gekocht door Robert Voûte, een vertegenwoordiger van een bankiershuis in Amsterdam, die adviseur was voor de Russische tsaar Paul 1 (de vader van Anna Paulowna die met prins Willem II trouwde).
Hij liet een vijftal boerderijen bouwen. Vanwege zijn financiële belangen en successen in Rusland vernoemde hij deze naar steden binnen het Russische Rijk: Archangel, Astrakan, Moskou, Petersburg en Riga.

Na 1816 verkocht Robert Voûte een gedeelte van zijn eigendommen, waaronder de boerderijen. Deze werden uiteindelijk geërfd door Anna Aleida Stoop die getrouwd was met Aarnoud Jan de Beaufort.

Zij liet rond 1880 bij en tussen de vijf boerderijen er nog vijf bouwen: Charcow, Wilna, Odessa, Kazan en Smolensk. Na haar overlijden kwamen de tien boerderijen - waarvan sommige nog in aanbouw - in het bezit van haar dochter Wilhelmina Cornelia de Beaufort.