Langeraarseweg 37
2461 CE Ter Aar

ParolaSinds de ingebruikname van de nieuwe school op 8 januari 1908 was het oude schoolgebouw met de inpandige woning van de bovenmeester het domicilie van de bestaande verenigingen. Dat kon niet zo blijven.
Er werden plannen gemaakt, uitgewerkt op papier en op 17 april 1927 werd de eerste steen gelegd voor een multifunctioneel verenigingsgebouw: een 'patronaatsgebouw ' of parochiehuis.

Het gebouw zou komen te staan tegenover de kerk. De grond was in eigendom van de 'kerk' en verhuurd als tuinland. De huurder protesteerde heftig tegen de voorgenomen plannen, vooral omdat hij er zo'n succes had met zijn wortelen, een nieuwe teelt in het veengebied.
Natuurlijk kwamen partijen in vrede tot een vergelijk, de bouw verliep voorspoedig.

In mei 1928 werd de grote aanwinst voor de parochie plechtig ingewijd en onder bescherming gesteld van Sint Jozef.

Het voormalig Parochie huis is nu in gebruik als partycentrum.

Activiteit

Er is een kleine expositie ingericht over de Café's van vroeger in Langeraar. Dit waren (ook destijds) de plekken waar men voor plezier naar toe ging.
Zondag is deze expositie in het Cultuur Historisch Museum in Ter Aar te zien.